Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən dövlət orqanlarında
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün 5 noyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin

MÜSAHİBƏ PROQRAMLARI

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi
  Aparat, böyük məsləhətçi- mühasibat uçotu üzrə
  Aparat, hakim köməkçisi
  Aparat, məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi
  Analitik və qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi şöbəsi, məsləhətçi
  Məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və məhkəmə statistikasının təhlili şöbəsi, məsləhətçi
  Vətəndaşların qəbulu və məktublara baxılması şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  İcra məmurları şöbəsi, icra məmuru
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi, Babək rayonu üzrə- aparıcı məsləhətçi
  Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi, Şahbuz rayonu üzrə- məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
  Məşğulluq və miqrasiya şöbəsi, baş məsləhətçi
  Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti. Ümumi işlər və maliyyə-təsərrüfat sektoru, baş mühasib
  Dövlət Məşğulluq Xidməti. Babək Rayon Məşğulluq Mərkəzi, baş məsləhətçi
  Dövlət Məşğulluq Xidməti. Ordubad Rayon Məşğulluq Mərkəzi, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Məşğulluq Xidməti. Kəngərli Rayon Məşğulluq Mərkəzi, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Məşğulluq Xidməti. Sədərək Rayon Məşğulluq Mərkəzi, məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Sosial yardım və sosial müavinətlərin ödənişinin təhlili və nəzarət sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Naxçıvan şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Şahbuz Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Şahbuz Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər,sosial yardımlar və sosial xidmətlər sektoru, məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
  Culfa Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, məsləhətçi-mühasib
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
  Rəqabətin qorunması sektoru, məsləhətçi
  Təbii inhisarlar və dövlət inhisarına aid xidmətlərin tənzimlənməsi sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Satınalmalar şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  Heyvandarlıq, damazlıq işi və otlaqlar şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  İqtisadiyyat və maliyyə şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
  Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsi, Xəzinə əməliyyatı və xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru,aparıcı məsləhətçi
  Sədərək Rayon Maliyyə Şöbəsi, Xəzinə əməliyyatı və xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
  Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsi, aparıcı məsləhətçi–informasiya resurslarının idarə edilməsi üzrə
  Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsi, məsləhətçi–kino və video filimlərin nümayişinin qeydiyyatı üzrə
  Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi,baş mühasib
  Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi,aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi
  Efirə nəzarət və radiotezliklərin qeydiyyatı şöbəsi, məsləhətçi-elektron təhlükəsizlik üzrə
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi
  Aparat, baş məsləhətçi-hüquqşünas
  Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemi və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə sektor, məsləhətçi-informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə
  Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemi və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə sektor, məsləhətçi
  Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi, kadr üzrə məsləhətçi
  Culfa Rayon Təhsil Şöbəsi, kadr üzrə məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Təhsil Şöbəsi,aparıcı məsləhətçi
  Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi, təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri üzrə aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi
  Torpaq kadastrı və qeydiyyatı sektoru, məsləhətçi
  Şərur Rayon İdarəsi, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
  Layihə-ekspertiza şöbəsi, məsləhətçi
  Suvarma sistemlərinin istismarı şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  Naxçıvan Şəhər Statistika İdarəsi. İnzibati Ərazi Dairələri üzrə məlumatların toplanması şöbəsi, böyük məsləhətçi
  Babək Rayon Statistika İdarəsi. İnzibati Ərazi Dairələri üzrə məlumatların toplanması şöbəsi, böyük məsləhətçi
  Babək Rayon Statistika İdarəsi. İnzibati Ərazi Dairələri üzrə məlumatların toplanması şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Ordubad Rayon Statistika İdarəsi. İnzibati Ərazi Dairələri üzrə məlumatların toplanması şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Ordubad Rayon Statistika İdarəsi. İnzibati Ərazi Dairələri üzrə məlumatların toplanması şöbəsi, məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Statistika İdarəsi. Statistika və təhlil şöbəsi, məsləhətçi
  Şahbuz Rayon Statistika İdarəsi. Statistika və təhlil şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Sədərək Rayon Statistika İdarəsi. Statistika və təhlil şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Sədərək Rayon Statistika İdarəsi. İnzibati Ərazi Dairələri üzrə məlumatların toplanması şöbəsi, baş məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
  İqtisadiyyat və mühasibat uçotu sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası
  Aparat, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
  Pensiya şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Şəhər Şöbəsi, Gəlirlər sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Gəlirlər sektoru, məsləhətçi
  Naxçıvan Şəhər Şöbəsi, Fərdi uçotun təşkili sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Şərur Rayon Şöbəsi, Gəlirlər sektoru, məsləhətçi
  Şərur Rayon Şöbəsi, Pensiyaların təyinatı sektoru, məsləhətçi
  Babək Rayon Şöbəsi, Pensiyaların təyinatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Ordubad Rayon Şöbəsi, Maliyyə-uçot sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Culfa Rayon Şöbəsi. Fərdi uçotun təşkili sektoru, məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Şöbəsi, Fərdi uçotun təşkili sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Şöbəsi, Maliyyə-uçot sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Şahbuz Rayon Şöbəsi, Pensiyaların təyinatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Sədərək Rayon Şöbəsi, Gəlirlər sektoru, məsləhətçi
  Sədərək Rayon Şöbəsi, Fərdi uçotun təşkili sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi
  İcbari tibbi sığorta işinin təşkili şöbəsi, baş məsləhətçi
  İcbari tibbi sığorta işinin təşkili şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Səhiyyə və sosial iqtisadi təhlil şöbəsi, baş məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Baytarlıq nəzarəti və müfəttişlik sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Nəqliyyat Xidməti
  Nəqliyyatın təşkili və idarə edilməsi sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamenti
  Maliyyə-təsərrüfat və ümumi işlər sektoru, baş məsləhətçi-direktorun köməkçisi
  Maliyyə-təsərrüfat və ümumi işlər sektoru, aparıcı məsləhətçi-kadr və kargüzarlıq işləri üzrə
  Statistika və sertifikatlaşdırma sektoru, baş məsləhətçi
  Turizmin inkişafı və təbliği sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzi
  Aparat, baş məsləhətçi
  Aparat, məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
  Aparat, hakim köməkçisi
  Aparat, məsləhətçi
  Aparat. Məhkəmə iclas katibi, məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi
  Aparat, hakim köməkçisi
  Aparat, Məhkəmə iclas katibi, məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
  Aparat, hakim köməkçisi
  Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi
  Aparat. Məhkəmə iclas katibi, məsləhətçi
  Şərur Rayon Məhkəməsi
  Aparat. Məhkəmə iclas katibi, məsləhətçi