Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71

Dövlət qulluğu üzrə zəruri qanunvericiliyə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

 1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası"
 2. "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası"
 3. "Dövlət qulluğu haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 4. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 5. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 6. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 7. "Məlumat azadlığı haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 8. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 9. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri
 10. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə:
 11. 11. Dünyagörüşü, Azərbaycan Respublikası, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında ümumi biliklər, habelə Muxtar Respublikada, ölkədə və dünyada baş verən hadisələr.

Ədəbiyyat:

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası  29 dekabr 1998-ci il 
 3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 926-IQ
 4. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ
 5. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ
 6. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il,№ 1308-IVQ
 7. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ
 8. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ
 9. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ
 10. Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 23 fevral tarixli 516 nömrəli Qanun ilə təsdiq edilmiş “Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”
 11. Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 5 fevral tarixli 17—XII nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə”
 12.  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1993-cü il 2 mart tarixli 525 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”
 13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
 14. www.e-qanun.az
 15. dqmk.nmr.az