Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin Şəhər (Rayon) Təhsil şöbələrində vakant olan
baş mühasib vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI


1. Vergi və vergitutma:
-   Vergitutmanın prinsipləri. Vergi sistemi və onun quruluşu (əmək haqqı vergiləri, sosial sığorta ödənişləri və s.).
tərkibi. Büdcə kəsiri (defisiti). büdcə profisiti (artıqlığı)
2. Əhali gəlirləri:
-    Əmək haqqı. Yoxsulluq. Məşğulluq
3. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajina görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları
4.  Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və Qaydaları
5.  Vergi Məcəlləsi üzrə:
- Gəlir vergisinin dərəcəsi
- Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər
- Əlavə dəyər vergisi anlayışı
- Sadələşdirilmiş vergi
- Əmək haqqından tutulan gəlir vergisinin öyrənilməsi
6.  Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları 
7.  Elektron vergi bəyannamələrinin öyrənilməsi
8.  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə:
- Əmək haqqı
- Əmək haqqının minimum məbləği
- Əməyin ödənilməsi və onun dərəcələrinin müəyyən edilməsi
- Əsas və əlavə əmək haqqının və məzuniyyətlərin hesablanması qaydalarının öyrənilməsi
-        Orta aylıq əməkhaqqının hesablanması Qaydası
9.  Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında 
10.  “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda mühasibat uçotunun təşkili və aparılması
11.  Mühasibat Uçotunun hesablar planının öyrənilməsi
12.  Mühasibat Uçotunun hesablar planı üzrə müxabirləşməsi qaydalarının və tətbiqinin öyrənilməsi
13.  Azərbaycan Respublikasının Vahid büdcə təsnifatı
14. “Milli Mühasibat Uçotunun Standartları, Hesabat formaları və Uçotu Haqqında”
15.  Kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının Konseptual Əsasları
16.  “Dövlət Satınalmaları Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
-   Tender və Kotirovka prosedurasının öyrənilməsi.


Ədəbiyyat:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
2.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 11 iyul 2000-ci il, № 905-İQ
3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 09 fevral 2012-ci il tarixli Q-02 nömrəli Qərari ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 19 fevral 2012-ci il tarixdə 15201202090002 qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət reyestrinə daxil edilmiş “Dövlət Büdcəsindən Maliyyələşən Təşkilatlarda Büdcə Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına Uyğun Olaraq Mühasibat Uçotunun Təşkili və Aparılmasına Dair” Təlimat
4. “Azərbaycan Respublikasının Vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 6 oktyabr 2004-cü il, № 149
5.“Milli Mühasibat Uçotunun Standartları, Hesabat formaları və Uçotu Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 1-05 nömrəli 2009-cu il 13 yanvar tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikası Qanunu
6. Kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının Konseptual Əsasları. (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli İ-130 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir)
7.“Dövlət Satınalmaları Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245-IIQ
8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”
9. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi-www.maliyye.qov.az/
10. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi-www.e-taxes.qov.az/
11. www.e-qanun.az/
12. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə. 1 fevral 1999-cu il