Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin ümumi təyinatı üzrə

MÜSAHİBƏ PROQRAMI


1.   Komitənin fəaliyyət istiqamətləri

2.   Komitənin vəzifələri

3.   Komitənin hüquqları

4.   Komitənin strukturu


Ədəbiyyat:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 115 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə”.
2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2009-cu il 6 iyul tarixli 169-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə”.
3.www.stat.gov.az
4. www.statistika.nmr.az
5. www.e-qanun.az
6. www.huquqiaktlar.nakhchivan.az