Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin ümumi təyinatı üzrə

MÜSAHİBƏ PROQRAMI


  1. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri
  2. Nazirliyin vəzifələri 
  3. Nazirliyin hüquqları
  4. Nazirliyin strukturu

 Ədəbiyyat:

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsi