Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsində
vakant baş məsləhətçi vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. Gənclər və idman idarəsinin vəzifə və funksiyaları 
2. “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
3. “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə ”Dövlət Proqramı
4. “Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
5. “Azərbaycanda gənc istedadlarına dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
6. “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
7. Azərbaycan gənclərinin forumları 
8. “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
9. Uşaq-Gənclər İdman məktəbləri və ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi üzrə: 
-Uşaq-Gənclər idman məktəblərinin məqsəd və vəzifələri;
-İdman məktəbinin idarə olunması;
-İdman məktəblərində pedaqoji şuranın fəaliyyəti;
-Uşaq-Gənclər idman məktəblərində həkim nəzarəti, idmançıların sağlamlığı 
və qidalanması;
-İdman məktəblərində şagirdlərin hüquq və vəzifələri;
-İdman bölmələrində məşğul olanların həkim nəzarəti.
10. Ölkə ərazisində yayılan idman növlərinə (fənninə) dair tələblər 
11.Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlarının “Qızıl kitabı”-na adları yazılmış gənc istedadlar üçün təqaüdün verilməsi haqqında məlumat.
12. Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idman sahəsində idman adları, idman dərəcələri, məşqçilərin təsnifat kateqoriyaları və idman hakimlərinin təsnifat dərəcələri 

 Ədəbiyyat:

 • 1. Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman nazirinin 14 iyul 2006-ci il tarixli S-407 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Şəhər (rayon) gənclər və idman idarəsi (baş idarəsi) haqqında” Əsasnamə ( www.mys.gov.az)
  2. “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 9 aprel 2002-ci il, №297-IIQ
  3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2011-ci il tarixli 1621 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı”
  4. Azərbaycan gənclərinin forumları (www.mys.gov.az)
  5. “Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 13 sentyabr tarixli 662 nömrəli Sərəncamı
  6. “Azərbaycanda gənc istedadlarına dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 1996-cı il tarixli Fərmanı
  7. “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 iyun 2000-ci il, № 894-IQ
  8. “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 2009-ci il, № 847-IIIQ
  9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 oktyabr 2001-ci il 161 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uşaq-Gənclər İdman məktəbləri və ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi”
  10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 oktyabr 2005-ci il tarixli 1038 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2005-2015-ci illərdə futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramı”
  11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 may 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsinə dair Dövlət Proqramı”
  12. “Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 dekabr 2009-cu il tarixli 198 nömrəli Qərarı
  13. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 31 yanvar 2012-ci il tarixli № 46-IV FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlarının “Qızıl kitabı”-na adları yazılmış gənc istedadlar üçün təqaüdün verilməsi haqqında məlumat.
  14. www.mys.gov.az
  15. www.e-qanun.az