Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektorunda vakant məsləhətçi-mühasib vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

  1. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 3. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  4. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  5. Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları – Maliyyə hesabatları:
  6. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat forması
  7. Maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabat forması
  8. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat forması
  9. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqıda hesabat forması
  10. Müdafiə olunan xərc maddələri
  11. Malların (işlərin və xidmətlərin) satınalma metodları-Katirovka sorğusu
  12. İşçilərin ezamiyyə qaydaları
  13. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna hesablanan əmək haqqı fondunun məbləğinin müəyyən olunması
  14. Dövlət qulluqçusunun əmək haqqından tutulmalar, tutulmalar üzrə olunan güzəştlər
  15. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar
  16. Əmək məzuniyyətinin müddətləri, məzuniyyətin hesablanması. Son haqq-hesab
  17. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin hesablama metodu ilə uçotu
  18. Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin uçotu. Amortizasiya
  19. Aktiv-passiv hesablar, Debetor-kreditor borclar – Ümumi anlayış
  20. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə
  21. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti haqqında ƏsasnaməƏdəbiyyat:

 1. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 21 oktyabr 2005-ci il, №1039-IIQ
 2. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 7 fevral 2006-cı il, № 55-IIIQ
 3. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanunu
 4. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il №716-IIQ
 5. Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli İ-05 nömrəli Əmri
 6.  “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ. (Qanuna edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
 7. «Dövlət satınalmaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245- IIQ, Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair təlimat, Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi. 25 iyun 2003-cü il i, Əmr № 12
 8. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1997-ci il, №568
 9. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il
 10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
 11.  Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı
 12.  Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı (Qərara edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
 13.  Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı (Qərara edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla), İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 18 yanvar tarixli Q-01 nömrəli qərarı
 14. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı
 15.  Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
 16.  “Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il, №334-IIQ
 17.  Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
 18.  Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında təlimat, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli İ-193 nömrəli Əmri
 19.  Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydaları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin 03 iyul 2000-ci il tarixli I-107 nömrəli Əmri
 20.  “Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasubat Uçotu Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarıni tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli Q-12 nömrəli Qərar
 21. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 28 iyun tarixli, 20-IV FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”
 22. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 28 iyun tarixli, 20-IV FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti haqqında Əsasnamə”