Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
ümumi təyinatı üzrə

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyət istiqaməti.
2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hüquqları.
3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin vəzifələri.
4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturu.

 Ədəbiyyat:

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Əsanaməsi.
2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet saytı. (www.ekologiya.nakhchivan.az)
3. www.e-qanun.az internet saytı.