Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzinin ümumi təyinatı
üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI


  1. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
  2. Mərkəzin vəzifələri 
  3. Mərkəzin hüquqları
  4. Mərkəzin  strukturu
  5. İcra haqqında
  6. İpoteka haqqında
  7. Mülki Məcəllə haqqında
  8. Hərrac qaydaları haqqında


Ədəbiyyat:

1 . “Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi haqqında Əsasnamə”
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Dövlət Əmlakının özəlləşdirilməsinin II dövlət proqramı 10 avqust 2000- ci il tarixli ,383 nömrəli fərmanı
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dövlət əmlakının hərraclar vasitəsi ilə satışı qaydaları- 23 dekabr 2000 –ci iltarixli 432 nömrəli fərmanı.
4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Naxçıvan MR Dövlət Əmlakının özəlləşdirilməsinin II dövlət proqramı-23 avqust 2000-ci il tarixli104 nömrəli fərmanı
5. Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzinin Əsasnaməsində dəyişiklər edilməsi haqqında 16 yanvar 2013- cü il tarixli 08 nömrəli qərarına uyğun“ Müsadirə olunmuş ,sahibsiz qalmış, vərəsəlik hhüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən,banklar tərəfindən verilmiş kreditlərin təminatı olaraq  fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən girov(ipoteka)  qoyulmuş  şəxsin dövlət xeyrinə imtina etdiyi əmlakın hərraclarda satışını təşkil etmək” vəzifəsi tapşırılmışdır.
6. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019 - 3 sentyabr 113 
nömrəli özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxslərdən geri alınmış əmlakın açıq
hərracda satılması qaydası.
7.   www.e-qanun.az