VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Xoreqrafiya
Təhsilə dair tələblər: Xoreoqrafiya ixtisası üzrə ali və ya orta ixtisas təhsilli şəxslər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı -50
 -İncəsənət tarixi üzrə:  25 sual
 -Aktyor sənətinin nəzəri əsasları üzrə:  10 sual
 -Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual
 -Rus musiqi ədəbiyyatı üzrə:  5 sual