VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Xalq çalğı alətləri (qanun)
Təhsilə dair tələblər: Qanun ixtisası üzrə ali təhsilli şəxslər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı -80
 -Musiqi nəzəriyyəsi üzrə:  20 sual
 -Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı üzrə:  15 sual
 -Rus musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual
 -Xarici musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual
 -Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları üzrə:  5 sual
 -Muğam tarixi üzrə:  5 sual
 -Xalq yaradıcılığı üzrə:  5 sual
 -İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə:  10 sual