VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Musiqi ədəbiyyatı
Təhsilə dair tələblər: Musiqi nəzəriyyəsi, musiqişünaslıq ixtisasları üzrə ali və ya orta ixtisas təhsilli şəxslər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı -50
 -Musiqi nəzəriyyəsi üzrə:  15 sual
 -Harmoniya üzrə:  5 sual
 -Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları üzrə:  5 sual
 -Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual
 -Rus musiqi ədəbiyyatı üzrə:  5 sual
 -Xarici musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual