VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Konsertmeyster (fortepiano)
Təhsilə dair tələblər: Fortepiano ixtisası üzrə ali və ya orta ixtisas təhsilli şəxslər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı -50
 -Musiqi nəzəriyyəsi üzrə:  20 sual
 -Xalq yaradıcılığı üzrə:  5 sual
 -Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual
 -Rus musiqi ədəbiyyatı üzrə:  5 sual
 -Xarici musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual