VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Bədii yaradıcılıq işi
Təhsilə dair tələblər: Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası, aktyor sənəti və rejissorluq ixtisaslı ali təhsilli şəxslər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı -80
 -Teatr tarixi :  20 sual
 -Aktyor sənətinin nəzəri əsasları üzrə :  15 sual
 -Xalq yaradıcılığı :  15 sual
 -İncəsənət tarixi üzrə :  10 sual
 -Dramaturgiya:  5 sual
 -Səhnə texnikası :  5 sual
 -İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə:  10 sual