Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə
Nəzarət İdarəsi üzrə işə qəbulu üçün elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələrin

SİYAHISI

Vəzifə kodu

Struktur bölmə

Ştat sayı

Təsnifat

Vəzifə

311013 Rəhbərlik 1 7 baş məsləhətçi-hüquqşünas
311123 Tikinti müfəttişliyi (sektor səlahiyyətli) 2 7 baş məsləhətçi
311133 Dövlət ekspertiza mərkəzi (sektor səlahiyyətli) 3 7 baş məsləhətçi
311134 Dövlət ekspertiza mərkəzi (sektor səlahiyyətli) 1 7 böyük məsləhətçi
311145 Mühəndis-geoloji, beton və sement laboratoriyası (sektor səlahiyyətli) 1 7 aparıcı məsləhətçi
311146 Mühəndis-geoloji, beton və sement laboratoriyası (sektor səlahiyyətli) 2 7 məsləhətçi
Cəmi: 10