Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarında işə qəbul üçün 14 oktyabr 2020-ci il
tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələrin

SİYAHISI

Vəzifə kodu Dövlət orqanı və struktur bölmə Ştat sayı Təsnifat Vəzifə
1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
910023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş mütəxəssis
Cəmi: 1    
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
310413 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
200023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
209403 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Şərur rayonu üzrə 1 7 baş məsləhətçi
202405 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Babək rayonu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
204406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Ordubad rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
203406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Culfa rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
206406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Kəngərli rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
205406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Şahbuz rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
207406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Sədərək rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 8    
4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
4.1. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti
211036 Əməyin sosial-hüquq məsələləri üzrə nəzarət sektoru. Əmək müfəttişi 1 7 məsləhətçi
4.2. Dövlət Məşğulluq Xidməti
212003 Babək Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 baş məsləhətçi
214003 Ordubad Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 baş məsləhətçi
215003 Şahbuz Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 baş məsləhətçi
216005 Kəngərli Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 aparıcı məsləhətçi
217006 Sədərək Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 məsləhətçi
4.3. Dövlət Sosial Təminat Xidməti
218163 Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
218173 Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial xidmətlər sektoru 1 7 baş məsləhətçi
218186 Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
219016 Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 2 7 məsləhətçi
219036 Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
212013 Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
212036 Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
213016 Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 məsləhətçi
217013 Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər, sosial yardımlar və sosial xidmətlər sektoru 2 7 baş məsləhətçi
217036 Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
4.4. Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti
210123 Funksional-diaqnostika və reabilitasiya sektoru 1 7 baş məsləhətçi
210124 Funksional-diaqnostika və reabilitasiya sektoru 1 7 böyük məsləhətçi
Cəmi: 20    
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
220303 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
222016 Babək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
224016 Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
223016 Cufa Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
225006 Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi
225016 Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
227016 Sədərək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
Cəmi: 7    
6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
249203 Şərur Rayon Maliyyə İdarəsi. Xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru 1 7 baş məsləhətçi
242203 Babək Rayon Maliyyə İdarəsi. Xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru 1 7 baş məsləhətçi
244203 Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru 1 7 baş məsləhətçi
244105 Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
244115 Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
246115 Kəngərli Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
247113 Sədərək Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru 1 7 baş məsləhətçi
247125 Sədərək Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
Cəmi: 8    
7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
250023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
258007 Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
259007 Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
252007 Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
254016 Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 məsləhətçi
253007 Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
253016 Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 məsləhətçi
255007 Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
255016 Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 məsləhətçi
257007 Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
Cəmi: 10    
8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi
298107 Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
299107 Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
299105 Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
292107 Babək Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
294107 Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
294105 Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
293107 Culfa Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
297107 Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
297103 Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş məsləhətçi
297125 Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi. Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
Cəmi: 10    
9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
990023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    
10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
390023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
10.1. Naxçıvan Şəhər Statistika İdarəsi
398214 Əliabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
10.2. Şərur Rayon Statistika İdarəsi
399006 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 məsləhətçi
399593 Dəmirçi kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
399214 Düdəngə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399574 Çomaxtur kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399494 Maxta kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399584 Püsyan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399484 Tumaslı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399114 Yengicə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399224 Zeyvə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399505 Axaməd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399355 Aşağı Aralıq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399255 Aşağı Yaycı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399535 Çərçiboğan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399575 Çomaxtur kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399395 Dərəkənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399215 Düdəngə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399425 Ələkli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399265 Gümüşlü kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399135 Xələc kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399205 Mahmudkənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399335 Muğancıq-Mehrab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399365 Siyaqut kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399115 Yengicə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399385 Yuxarı Daşarx kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399275 Yuxarı Yaycı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399546 Arbatan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
399526 Dərvişlər kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
399626 Tənənəm kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
399616 Yeni Havuş kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
10.3. Babək Rayon Statistika İdarəsi
392007 Aparat 1 7 baş məsləhətçi-baş mühasib
392224 Qahab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
392274 Yarımca kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
392264 Zeynəddin kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
392135 Çeşməbasar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
392165 Payız kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
392216 Naxışnərgiz kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
392356 Gərməçataq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
392376 Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
10.4. Ordubad Rayon Statistika İdarəsi
394007 Aparat 1 7 baş məsləhətçi-baş mühasib
394006 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 məsləhətçi
394103 Ordubad şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
394145 Aşağı Əylis kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394255 Aza kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394265 Azadkənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394325 Biləv kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394115 Gənzə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394275 Sabirkənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394235 Unus kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394205 Xanağa kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394165 Yuxarı Əndəmic kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394135 Yuxarı Əylis kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394386 Parağaçay qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394126 Şəhriyar qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394346 Bist kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394316 Çənnəb kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394296 Düylün kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394376 Gilançay kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394366 Xurs kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394356 Nəsirvaz kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
10.5. Culfa Rayon Statistika İdarəsi
393104 Culfa şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
10.6. Kəngərli Rayon Statistika İdarəsi
396005 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
396006 Statistika və təhlil şöbəsi 2 7 məsləhətçi
396103 Qıvraq qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
396133 Qarabağlar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
396104 Qıvraq qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
396124 Şahtaxtı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
396154 Xok kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
396115 Qabıllı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
396185 Xincab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
396166 Yeni Kərki kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
10.7. Şahbuz Rayon Statistika İdarəsi
395007 Aparat 1 7 baş məsləhətçi-baş mühasib
395005 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
395105 Şahbuz şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
395225 Şahbuzkənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
395196 Gömür kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395156 Güney Qışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi 1 7 məsləhətçi
395136 Nursu kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395316 Şada kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395286 Türkeş kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395186 Yuxarı Qışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
10.8. Sədərək Rayon Statistika İdarəsi
397005 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
397114 Sədərək kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
397125 Qaraağac kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
Cəmi: 86    
11. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış  üzrə Dövlət Xidməti
320403 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    
12. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti
420023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    
13. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti
454006 Ordubad Rayon İdarəsi 1 7 məsləhətçi
453005 Culfa Rayon İdarəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
456006 Kəngərli Rayon İdarəsi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 3    
14. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidməti
330023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    
15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
498605 Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
498606 Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
499906 Şərur Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 4 7 məsləhətçi-mühasib
499806 Şərur Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 3 7 məsləhətçi
499605 Şərur Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
499606 Şərur Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
492805 Babək Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
492606 Babək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7  məsləhətçi
494906 Ordubad Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 3 7 məsləhətçi-mühasib
494806 Ordubad Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 məsləhətçi
494605 Ordubad Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 2 7 aparıcı məsləhətçi
494606 Ordubad Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
493906 Culfa Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
493606 Culfa Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
496906 Kəngərli Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 2 7 məsləhətçi-mühasib
496605 Kəngərli Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
495906 Şahbuz Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 2 7 məsləhətçi-mühasib
495805 Şahbuz Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
495605 Şahbuz Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
497805 Sədərək Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
497605 Sədərək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
497606 Sədərək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
497906 Sədərək Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
Cəmi: 33    
16. “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
777023  Mətbuat və ictimai əlaqələr üzrə 1 6  böyük müvəkkil
Cəmi: 1    
17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
710116 Məhkəmə iclas katibi 1 6 məsləhətçi
Cəmi: 1    
18. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi
800107 Aparat 1 6 böyük məsləhətçi-mühasib
800106 Məhkəmə iclas katibi 1 6 məsləhətçi
Cəmi: 2    
19. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi
778107 Aparat 1 6 böyük məsləhətçi-mühasib
778116 Aparat 1 6 məsləhətçi
Cəmi: 2    
20. Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi
780106 Aparat. Məhkəmə iclas katibi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 1    
21. Şərur Rayon Məhkəməsi
790104 Aparat 1 7 böyük məsləhətçi
790005 Aparat 1 7 hakim köməkçisi
Cəmi: 2    
22. Babək Rayon Məhkəməsi
720005 Aparat 1 7 hakim köməkçisi
Cəmi: 1    
23. Ordubad Rayon Məhkəməsi
740005 Aparat 1 7 hakim köməkçisi
740106 Aparat. Məhkəmə iclas katibi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 2    
24. Sədərək Rayon Məhkəməsi
770005 Aparat 1 7 hakim köməkçisi
770106 Məhkəmə iclas katibi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 2    
Yekun:

205